Kurs obsługi portalu Wyszkoleni

Film pozwoli poznać sposób dodawania szkolenia i kursu na portalu Wyszkoleni