Polityka prywatności

 1. Dane osobowe Użytkowników, będących osobami fizycznymi, podane w trakcie rejestracji oraz korzystania z usług portalu Wyszkoleni.pl przetwarzane są przez spółkę RAD Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mokotowska 9/6, 00-640 Warszawa, która jest administratorem tych danych.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z funkcjonowaniem portalu Wyszkoleni.pl oraz zapewnienia świadczenia usług portalu Wyszkoleni.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia świadczenie usług portalu Wyszkoleni.pl
 4. Każdy użytkownik posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji lub usunięcia. Użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe, które są przetwarzane, mogą być edytowane przez użytkownika z poziomu jego profilu. Użytkownik może zwrócić się do administratora z wnioskiem o usunięcie jego danych.
 5. RAD Sp. z o.o. zapewnia, że stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpiecznego przetwarzania danych.
 6. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz tylko i wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane (zgodnie z pkt 2).
 7. Dane osobowe przechowywane są przez okres gdy Użytkownik ma Konto zarejestrowane na portalu Wyszkoleni.pl. W przypadku usunięcia Konta dane Użytkownika są trwale usuwane.
 8. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W przypadku pozyskania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Administrator wypełnia obowiązek informacyjny wysyłając niezbędne informacje (art. 14 RODO) na adres mailowy wskazany na profilu osoby, której dane dotyczą.
 10. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkownik powinien:
  • używać haseł trudnych do odgadnięcia przez osoby nieupoważnione
  • nie udostępniać haseł osobom nieupoważnionym
  • pamiętać o wylogowaniu się przez zamknięciem strony portalu
  • w przypadku korzystania z obcych komputerów pamiętać o niezachowywaniu na nich żadnych danych dot. historii przeglądania oraz uzupełnianych formularzy
 11. W czasie korzystania z portalu Wyszkoleni.pl na urządzeniu końcowym (np. komputer) zapisywane są pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z portalu, a także pozwalają zbierać dane statystyczne, co umożliwia rozwój portalu zgodnie z preferencjami użytkowników.
 12. Wykorzystywane są trzy rodzaje plików cookies:
  • jednosesyjne – przechowywane tylko w trakcie korzystania z portalu
  • stałe – przechowywane przez okres określony w parametrach pliku lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika
  • statystyczne Google – przechowywane przez okres określony w parametrach pliku lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika, służące celom statystycznym oraz do określania preferencji reklam Google.
 13. Pliki cookies wykorzystywane są jedynie w następujących celach:
  • do prawidłowego działania portalu i usług portalu (umożliwiają np. logowanie, bezpieczeństwo operacji itp.)
  • do celów statystycznych, co pozwala na rozwój portalu zgodnie z preferencjami użytkowników
  • umożliwiają zapamiętanie danych logowania
  • umożliwiają integrację z mediami społecznościowymi
 14. Zarządzanie plikami cookies, w tym zarządzanie zapisywaniem tych plików dostępne jest z poziomu ustawień przeglądarki. Możliwe jest niezapisywanie tych plików, jednak w takim przypadku korzystanie z portaluWyszkoleni.pl i usług portalu Wyszkoleni.pl może nie być możliwe.